ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դպրոցի բոլոր դասարանների աշակերտների ընդունելությունը և փաստաթղթերի ընդունումը / հանձնումը հուլիսի 1-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 10:00-ից 15:00/ սկսած օգոստոսի 22-ից ժամը 10:00-ից 15:00 :
I դասարանի ընդունելությունը սկսած օգոստոսի 27-ից ժամը 10:00-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր մինչև ժամը 17:00: